Misyonumuz

Uluslararası düzeyde lisans eğitimi almış, insanlık onurunun üstünlüğünü içselleştirmiş, fikrî ve ahlaki erdemlere sahip donanımlı toplum bilimciler yetiştirmek.

Vizyonumuz

İnsanlığın gelişmesine ve barış içinde bir arada yaşamasına somut katkılar sunacak meslek elemanları ve akademisyenlerin yetiştirildiği, insana ve topluma ilişkin bilim alanlarında mevcut küresel birikimin öğretildiği ve geliştirildiği, özgün bilimsel üretimlerin yapıldığı bir merkez haline gelmek, onuncu kuruluş yılına kadar başarı sıralamasında ülkemizin ilk on fakültesi arasına girmek.

Etiket: misyon-ve-vizyon