BÖLÜM BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi

Sinem Baltacı

Doç. Dr.

Filiz Sayar

Dr. Öğr. Üyesi

Zehra Ertuğrul Yaşar