Başkan: Prof.Dr. Fethi GÜNGÖR (19.02.2021– …)

Üye:      Prof.Dr. Musa ŞAHİN (Profesör Temsilcisi) 
              (11.06.2020 – 10.06.2023)

Üye:     Prof.Dr. Bedrettin KESGİN (Profesör Temsilcisi) 
               (11.11.2020 – 10.11.2023)

Üye:      Prof.Dr. Mehmet YILDIZ (Profesör Temsilcisi)
              (07.09.2021 – 06.07.2023)

Üye:      Prof.Dr. Mehmet Gökhan GENEL (Bölüm Başkan V.)

Üye:      Doç.Dr. Muhammed CEYHAN (Bölüm Başkanı)
              (Doçent Temsilcisi: 07.09.2021 – 06.07.2023)

Üye:     Doç.Dr. Yeliz OKAY  (Doçent Temsilcisi)

Üye:     Dr.Öğr.Üyesi Sinem BALTACI (Bölüm Başkanı) 

Üye:     Dr.Öğr.Üyesi Neslihan YAMAN (Dr.Öğr.Üyesi Temsilcisi) 

              (07.09.2021 – 06.07.2023)

Etiket: fakulte-kurulu