İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültlesi Kalite Temsilcileri

Bölüm Unvan, Ad-Soyad
Fakülte Temsilcisi Doç. Dr. Ali ÖZCAN
Sosyal Hizmet Bölümü Temsilcisi Arş. Gör. Pınar KÜTÜK YILMAZ
Tarih Bölümü Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DUMAN
Psikoloji Bölümü Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Neslihan YAMAN
Yeni Medya Bölümü Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Yavuz KÜÇÜKALKAN   

 

 

 

Etiket: Kalite Temsilcileri