PSİKOGELİŞİM VE FARKINDALIK KULÜBÜ

MİSYON

Psikogelişim ve Farkındalık Kulübünün misyonu; bilimselliği ve etiği ön planda tutarak yapılacak olan akademik ve sosyal çalışmalar ile psikoloji alanında toplumun her kesiminden bireye katkı sağlamaktır.

VİZYON

Kulübümüzün vizyonu; üniversitemizin değerleri, misyonu ve vizyonu doğrultusunda, bireylerde sosyal farkındalık oluşturulmasına ve geliştirmesine, kulübümüz bünyesinde yapılacak olan bilimsel ve akademik faaliyetlerimizle çağdaş psikolojinin ilerlemesine ve sorumluluk bilinci oluşturarak etik ve yetkin psikologlar yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır.  

HEDEF VE AMAÇLAR

Amacımız bireye akademik ve sosyal etkinliklerimiz aracılığıyla bireylere psikoloji alanı hakkında bilimsel bilgiler vermeyi, bireylerin psikolojik bakış açısıyla yorumlama ve eleştirme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı ve alandaki diğer bireylerle etkileşim içinde olabilmelerini kolaylaştırmayı hedeflemekteyiz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Instagram: @yupsikoloji

Mail: psikogelisimvefarkindalik@gmail.com

Etiket: Öğrenci Kulüplerimiz