Fakülte Sekreteri

Ali Nazmi Yağcı

Memur

Rahşan Özgöçer

Memur

Yusuf Emiroğlu

Temizlik Görevlisi

Cevat Şimşek

Temizlik Görevlisi

Özge Çınar

Temizlik Görevlisi

Aysel Güven