Sevgili öğrencilerimiz,

İnsanlık onurunun üstünlüğünü içselleştirebilmek; insan hak ve hürriyetlerini tüm insanlar için savunabilmekle, ötekinin haysiyetini korumanın da en az bizimki kadar önemli olduğunu kavramakla, insanın ve toplumun huzur ve refahını her zaman ve her zeminde koruyup geliştirmekle mümkün olacaktır.

Dört yıllık örgün lisans eğitiminiz boyunca derslerinize titizlikle devam etmeniz, konuları dinleyerek, okuyarak ve araştırarak iyice anlamanız, görüşme saatlerinde akademik kadromuza danışarak mesleki gelişiminiz yanında entelektüel gelişiminizi de çeşitli okuma faaliyetleriyle desteklemeniz, tüm bunların yanı sıra sosyal etkinliklere katılmanız kişiliğinizi inşa etmeniz için önem arz eden hususlardır.

Fakülteden mezun olmadan önce kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör ve gönüllü sektör kuruluşlarını belli bir plan dahilinde ziyaret ederek, meslek hayatınızda birlikte iş yapacağınız kurum ve kadrolarla tanışmanız, iş hayatına hızla uyum sağlamada size büyük avantaj sağlayacaktır.

Erasmus, Mevlana, Farabi gibi ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları sayesinde lisans veya lisansüstü eğitiminizin bir kısmını ülkemizin başka üniversitelerinde yahut yurtdışındaki farklı üniversitelerde sürdürebilirsiniz. Böylece dil becerinizi geliştirme yanında farklı kültürleri ve alanınıza ilişkin farklı model ve uygulamaları tanıma fırsatı da elde etmiş olursunuz.

Fakültemizden başarıyla mezun olduğunuzda bir kısmınız kamu sektöründe, bir kısmınız özel sektörde, bir kısmınız ise gönüllü kuruluşlarda görev alacak; meslek elemanı, yönetici, diplomat, akademisyen, araştırmacı vb. çok çeşitli meslekler icra edebileceksiniz.

İyi bir toplum bilimci olmak için temel lisans öğrenimini başarıyla edinmiş olmanız yeterli olmayacak, buna ilave olarak muhakeme yeteneğinizi geliştirmeniz, düşüncelerinizi sözlü ve yazılı olarak etkili ifadelerle açıklayabilme becerisi de kazanmış olmanız gerekecektir.

Derse devam şartı aranan örgün bir eğitim kurumu olan Fakültemiz lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerini Türkçe sürdürmektedir. Ancak mesleğinizi dünyanın dört bir yanında başarıyla icra edebilmeniz için İngilizceyi ileri düzeyde öğrenmeniz, bununla yetinmeyip Almanca, Fransızca, Rusça, Farsça, Arapça, Çince, Japonca, İspanyolca vd. yaygın dillerden en az birini de ikinci yabancı dil olarak öğrenmeniz aranan bir toplum bilimci olmanızı sağlayacaktır.

Fakültemiz bünyesinde mevcut olan Sosyal Hizmet, Tarih, Psikoloji ve Yeni Medya ve İletişim Bölümlerinde, genç fakültemizin dinamik akademik kadrosu marifetiyle iyi bir eğitim almanız için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu vesileyle her birinize ayrı ayrı sağlık, huzur ve başarı dolu bir eğitim hayatı dilerim.

Prof.Dr. Fethi GÜNGÖR

Dekan

Etiket: Dekanımızın Mesajı

Dosya Adı Tarih Boyutu
CV Fethi GUNGOR 202107 akademik ozgecmis.docx 4.08.2021 10:56:41 79,85 KB İndir Göster