Bölüm Başkanı

Doç.Dr.

Esra Cizmeci Ümit

Prof. Dr.

Mehmet Gökhan Genel

Doç.Dr.

Serkan Öztürk

Doç.Dr.

Sibel Akova

Dr.Öğr.Üyesi

Abdülhakim Bahadır Darı

Dr.Öğr.Üyesi

Yavuz Küçükalkan

Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğr.Gör.

Ceyda Tetik

Araş.Gör.

Ece Nur Kaya Yıldırım

Araş.Gör.

Tahsin Eren Sayar

Araş.Gör.

Sinem Akyön Çelik

Araş.Gör.

Demet Yalçın