Fakültemiz 25.12.2019 Tarih ve 30989 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1911 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmuştur. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında 144 öğrencisiyle eğitime başlamış olup Safran Yerleşkesinde 4 bölümüyle faaliyet göstermektedir.

Tablo 1: Bölümler ve Anabilim Dalları

Bölüm

Anabilim Dalı

Sosyal Hizmet

  1. Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Tarih

  1. Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Tarih

  1. Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Tarih

  1. Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Tarih

  1. Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Tarih

  1. Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Psikoloji

  1. Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

Psikoloji

  1. Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı

Psikoloji

  1. Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

Yeni Medya ve İletişim

  1. Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı

Tablo 2: Öğretim Elemanlarının Bölümlere Göre Dağılımı

Unvanı

Sosyal Hizmet
Bölümü

Psikoloji Bölümü

Tarih Bölümü

Yeni Medya ve İletişim B.


Toplam

Prof.Dr.

4

1

1

-

6

Doç.Dr.

2

-

1

4

7

Dr.Öğr.Üyesi

3

3

2

2

10

Öğr.Gör.

1

-

-

1

2

Arş.Gör.

4

-

-

4

8

TOPLAM

14

4

4

11

33

Tablo 3: Ekim 2020 İtibarıyla Öğrenci Sayıları

1. Sınıf

Kız Öğrenci

Erkek Öğrenci

Toplam

N.Ö.

59

23

82

II.Ö.

41

21

62

TOPLAM

100

44

144

Tablo 4: Ekim 2020 İtibarıyla Uluslararası Öğrenci Sayıları

1. Sınıf

Kız Öğrenci

Erkek Öğrenci

Toplam

N.Ö.

3

5

8

II.Ö.

3

3

6

TOPLAM

6

8

14

 

 

 

 

 

 

Tablo 5: Eylül 2021 İtibarıyla Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrenci Sayıları

Öğrenim Türü

Sosyal Hizmet B.

Tarih Bölümü

Psikoloji Bölümü

Yeni Medya ve İletişim B.

TOPLAM

N.Ö.

60

60

60

60

240

II.Ö.

55

-

-

-

55

TOPLAM

115

60

60

60

295

Tablo 6: Ekim 2020 İtibarıyla Lisansüstü Öğrenci Sayıları (LEE)

Programlar

Kız Öğrenci

Erkek Öğrenci

Toplam

Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı

19

12

31

Sosyal Hizmet İ.Ö. Tezli Yüksek Lisans Programı

13

7

20

Sosyal Hizmet Kurumları Yönetimi Tezsiz YL Prog.

0

1

1

Sosyal Hizmet Doktora Programı

23

32

55

Ara Toplam

55

52

107

İletişim Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

27

30

57

İletişim Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

4

2

6

TOPLAM

86

84

170

 

Derslik İmkânları

Fakültemizde; her biri farklı kapasitede (148, 76, 72, 72, 72, 70, 70, 30, 30, 30 kişilik) toplam 10 derslik lisans eğitim ve öğretim programlarımızın için kullanılmaktadır.

 

Fakültemizi tanıtan kısa video için tıklayınız:

http://universitetercihleri.com/video/14282/Insan-ve-Toplum-Bilimleri-Fakultesi.html

Etiket: fakulte-hakkinda