Fakültemiz 25.12.2019 Tarih ve 30989 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1911 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmuştur. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında 144 öğrencisiyle eğitime başlamış olup Safran Yerleşkesinde 4 bölümüyle faaliyet göstermektedir.

 

Tablo 1: Bölümler ve Anabilim Dalları

Bölüm

Anabilim Dalı

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Tarih

Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Tarih

Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Tarih

Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Tarih

Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Tarih

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Psikoloji

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı

Psikoloji

Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

Yeni Medya ve İletişim

Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı

Tablo 2: Öğretim Elemanlarının Bölümlere Göre Dağılımı (Eylül 2022)

Unvanı

Sosyal Hizmet

Psikoloji

Tarih

Yeni Medya ve İletişim


Toplam

Prof. Dr.

4

-

1

1

6

Doç. Dr.

2

1

2

3

8

Dr. Öğr. Üyesi

3

3

2

2

10

Öğr. Gör.

1

-

-

2

3

Arş. Gör.

4

1

2

4

11

Toplam

14

5

7

12

38

Tablo 3: Öğrenci Sayıları (Eylül 2022)

 

Sosyal Hizmet

Tarih

Psikoloji

Yeni Medya ve İletişim

Toplam

Toplam Öğrenci Sayısı

421

129

131

135

816

Uluslararası Öğrenci Sayısı

33

2

3

4

42

Tablo 4: Lisansüstü Öğrenci Sayıları (Eylül 2022)

  Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Toplam
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı 66 - 47 113
İletişim Sanatları Anabilim Dalı 55 6 - 61

Derslik İmkânları

Fakültemizde; her biri farklı kapasitede (148, 76, 72, 72, 72, 70, 70, 30, 30, 30 kişilik) toplam 10 derslik lisans eğitim ve öğretim programlarımızın için kullanılmaktadır.

Fakültemizi tanıtan kısa video için tıklayınız.

Etiket: fakulte-hakkinda