Bölüm Başkanı

Doç. Dr.

Muhammed Ceyhan

Prof. Dr.

Mehmet Yıldız

Doç. Dr.

Ali Özcan

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi

Muhsin Önal