Bölüm Başkanı

Doç.Dr.

Muhammed Ceyhan

Prof.Dr.

Mehmet Yıldız

Dr.Öğr.Üyesi

İbrahim Duman

Dr.Öğr.Üyesi

Muhsin Önal