Tüm kamu kurumlarında üniversite öğrencilerine sağlanacak staj imkânları Kariyer Kapısı üzerinden yürütülmektedir.

2023 yılı yaz döneminde Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesislerinde staj yapmak isteyen öğrenciler de Kariyer Kapısı üzerinden başvurabileceklerdir. Ayrıca "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında tanımlanan branşlara göre stajyer kabulü yapılacaktır.

Yaşanabilecek mağduriyetlere engel olunabilmesi için sağlık alanında öğenim gören ve yaz stajı yapmak isteyen öğrencilerimizin staj başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Etiket: Sağlık Tesislerinde Staj Yapmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine