Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Güngör, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, “Müttaki Şair Âkif’i Şiirlerle Yâd Etmek” başlıklı bir konferans verdi.

Dekanımız Prof.Dr. Fethi Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen kültürel etkinlikler kapsamında, 22.10.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu’nda “Mısır Apartımanı”nın 4. katında yer alan Mehmet Âkif Ersoy Hatıra Evi’nde bir konferans verdi. Yeniden Sebîlürreşad Dergisi’nin 1-23 Ekim tarihleri arasında her akşam bir aydını konuk ettiği söyleşi, sohbet ve konferanslar kapsamında, sorumluluk bilincinin zirvesinde bir şair olarak tanımladığı Mehmet Âkif Ersoy için yazılan şiirler konusunda bir konferans veren Güngör, Âkif’e adanmış bazı şiirleri de seslendirdi.

Hakkın sesi ve istiklalimizin şairi merhum Âkif’i konu alan şiirleri derleyen tek çalışmanın Mustafa Özçelik’e ait 2011 tarihli kısa bir makaleden ibaret oluşunu esefle hatırlatan Güngör, bir kitap çalışmasına dönüşmesini temenni ettiği bu makalenin yazarı ile büyük müfessir Elmalılı’nın Âkif için kaleme aldığı mersiyeden bilim camiasını haberdar eden Necmi Atik’e teşekkür etti.

Âkif hakkında şiir yazan şairler

Güngör, Mithat Cemal Kuntay, Tâhirü'l-Mevlevî, Arif Nihat Asya, Abdülbaki Gölpınarlı, Cemal Oğuz Öcal, Rıfkı Kaymaz, Bekir Oğuzbaşaran, Mustafa Kara gibi Âkif’in vefatına tarih düşürenler yanında Ali Ulvi Kurucu, Halil Yüksel, Kul Ozan, Remzi Dede, Recep Garip, Selamettin Ünal, Sergül Vural, Seyfettin Ünlü, Süleyman Sayar, Yahya Akengin, Murat Soyak, Mehmet Yaşar ve diğer bazı şairlerin çoğunluğu aruz vezninde olmak üzere Âkif konulu şiirler yazdığını anlattı.

Âkif hakkında yazılan ilk şiir

Âkif’in meşhur Bülbül şiirini ithaf ettiği yakın dostu Hasan Basri Çantay, ondan iki yıl önce 1918’de insanlığın hisli yüreğine yedi kıtadan oluşan bir şiir armağan etmişti. “Sana şair diyemem” başlıklı şiirin ikinci kıtası şöyle:

“Sana şair diyemem: şi’r-i revânında senin,

Beşerin girye-i ma’sûmu, hurûşan çağlar!

Arştan ferşe iner, nazlı melekler, sâf sâf;

Sidre-i kâ’bına yükselmek için el bağlar!”

Âkif için yazılan en uzun mersiye

27 Aralık 1936’da vefat eden yakın dostunun cenaze merasimine -dönemin şartları sebebiyle- iştirak edememesinden ziyadesiyle müteessif olan meşhur müfessir Elmalılı Hamdi Yazır’ın “Âkif'in Ruhuna” başlıklı uzun mersiyesi altı bölümden müteşekkil olup Mart 1937 tarihli mersiyede Âkif’in yüksek seciyesi şu mısralarla anlatılmaktadır:

“Ne ta'azzum ne tekellüf ne tasannu' bildin:

Yalnız "Hak!" diye bağıran en pürüzsüz dildin.

Ne özünde ne sözünde ne işinde yalanın

Biri yoktu; örneğiydin tastamam Müslümanın.

Seni böyle tanıyanlar seni içten sevdi;

Bu çeşit sevgidir ancak ezelî, hem ebedî…”

Âkif’in sağlam şahsiyetini konu alan son şiir

Büyük insan Âkif’in sağlam şahsiyetini konu alan son şiir, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Hikmet Erbıyık’a ait. Mart 2020’de aruz vezniyle yazılan ve on dört kıtadan teşekkül eden “Şâir-i A’zam Mehmet Âkif’e” başlıklı şiirin iki kıtası şöyle:

“Islâh-ı cemiyyette, Âkif bir ulu rehber,

Ahlâk-ı hamîdeye milleti îsâl eder.

Şefkati, merhameti, doğruluğu, vefâyı;

Gözetir her zemînde bîçâre gurebâyı.

 

Sıyrılmış ‘ene’sinden, hazînesi kanâat,

İltizâm-ı Hak için öylesine pür-dikkat.

Bütün üstün secâyâ onun evsâfında var,

Kıymeti yok bir şeyin, Hakk’ın hâtırı kadar.”

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği konferans ve şiir dinletisi, Dekan Güngör’ün Kültür Yolu Festivali ekibine verdiği kısa söyleşinin ardından sona erdi.

Etiket: Dekan Güngör Kültür Yolu Festivalinde Âkif Hakkında Konferans Verdi