İstiklalimizin şairi Mehmet Akif Paneli
31 Aralık 2021 Cuma günü saat 10.00-12.00 arasında
Yalova İl Özel İdaresi konferans salonunda gerçekleştirilecektir.
10.00 Sergi Açılışı
10.10 Protokol konuşmaları 
10.30 Tebliğler
Başkan: Prof.Dr. Fethi Güngör 
YÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
• İdeal Gençlik Modeli: Asım'ın Nesli
Doç.Dr. Süleyman Doğan
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
• Akif’i Sosyoloji Zaviyesinden Okumak
Nizameddin Duran
Sebilürreşad Dergisi Editörü
• Akif’in Fikrî Mirasına Sahip Çıkmak
Fatih Bayhan
Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
12.00 Kapanış